خدمات ثبتی

ثبت شرکت خصوصی 

آیا برای فعالیت اقتصادی خود نیاز به تاسیس یک شرکت دارید؟

آیا می خواهید یک شرکت خصوصی مرتبط با حوزه کاری خود راه اندازی نمایید ؟

برای ثبت شرکت خصوصی اولین قدم ، مشاوره در زمینه نوع شرکت است ، برای تاسیس یک شرکت می توان آن را هم از نوع سهامی خاص و هم مسئولیت محدود به ثبت رساند

برای مشاوره در زمینه ثبت شرکت با کارشناسان و مشاورین ثبت شرکت هما تماس حاصل فرمایید.