خدمات ثبتی

ثبت شرکت دانش بنیان

تمام فعالیت ها و کارهای اقتصادی و کلیه اموری که در جامعه صورت میپذیرد از دانش و فکر بشر سرچشمه میگیرد.

ثبت شرکت در انجام کلیه امور مالی و اقتصادی و خدمات رسانی می تواند

راهگشای شما عزیزان در تمامی فعالیت ها در جامعه باشد.

لذا در این خصوص موسسه ثبت شرکت هما برای بالا برد دانش و اطلاعات شما عزیزان راهکارها و مشاوره های شایان ذکر و قابل قبولی را ارائه میدهد.

موسسه ثبت شرکت هما در زمینه های:

ثبت شرکت ( شرکت با مسئولیت محدود ،شرکت سهامی خاص)

تشکیل پرونده مالیاتی

اخذ رتبه

اخذ کد اقتصادی

اخذ کارت بازرگانی

ثبت برند

تغییرات و...

خدمت رسان شما عزیزان می باشد.