مقالات ثبت برند

ثبت برند تجاری

ثبت برند تجاری در اداره مالکیت انجام میگیرد

برای ثبت برند تجاری نام برند شما نباید هیچ تشابه ای به برند های ثبت گریده در اداره مالکیت داشته باشد

نام برند شما باید انحصارا به شرکت خود شما تعلق داشته باشد

امکان این است که شرکت ثبت شده شما به یک نام و برند شما با نام دیگری به ثبت برسد .

ثبت برند تجاری یکی از زمانبر ترین و تخصصی ترین کارهای ثبت می باشد.

لذا برای چگونگی انجام کار و روند اجرایی ثبت برند تجاری در اداره مالکیت می توانید با موسسه ما در ارتباط باشید.