مقالات ثبت برند

ثبت برند و لوگو

برای اینکه مالکیت مطلق نسبت به چیزی داشته باشید در مرحله اول باید آن را به ثبت برسانید.

ثبت برند و لگو برای رسمیت بخشیدن به شرکت ثبت شده می باشد

با ثبت برند و لوگو ی خود در اداره مالکیت شما می توانید نام و لگوی شرکت خود اعتبار بخشیده و در امور مختلف اقتصادی به عنوان یک برند به فعالیت مشغول شوید.

برای ثبت برند و لگو شرکت خود می توانید با موسسه ثبت شرکت ژیهات تماس حاصل فرمائید و از مشاوره کارشناسان ما استفاده نمائید.